การชำระเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร?


      การชำระเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์) ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คนในปัจจุบันใช้งานได้ง่ายขึ้น เป็นระบบที่ช่วยให้เราสามารถโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของเงินผ่านสมาร์ทโฟน และเรายังสามารถทำธุรกรรมทางการเงิน โดยใช้บัตรเครดิตเป็นการสนับสนุนที่สำคัญของระบบอินเทอร์เน็ต

การชำระเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์)

ระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ดำเนินการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้นก่อนเปิดใช้งานจึงต้องมีการอนุมัติล่วงหน้า

ธนาคารไทยดำเนินการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แปดประเภท:
1.มันคือ. ธุรกรรมทางการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) .

    ระบบที่ใช้ มูลค่าของเงินสดที่บันทึกในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่มาจากธุรกรรมออนไลน์มากกว่าเงินสด และการโอนเงินชำระค่าสินค้าและบริการ เป็นต้น
2. บัตรเครดิตสำหรับบริการเครือข่าย Payment thailand

     เป็นบริการที่ทำงานเกี่ยวกับการโอนข้อมูลทางการเงิน โดยส่งไปที่ผู้ให้บริการบัตรเครดิตของคุณ
1 คือสิ่งที่ถูกต้อง ให้บริการโดยเครือข่าย 

      เป็นลิงค์ที่ทำงานร่วมกันเพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายของอุปกรณ์ต่างๆ
บริการเปลี่ยนวิธีการชำระเงิน

      ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อสำหรับส่งและรับข้อมูลการชำระเงินให้กับผู้ให้บริการ
ค.บริการเคลียริ่ง

    เป็นบริการตรวจสอบ ยืนยันคำสั่งเรียกเก็บเงินระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
ข.บริการวางบิล

      เป็นบริการจัดการการชำระเงินล่วงหน้า จ่ายเจ้าหนี้โดยอัตโนมัติโดยการหักเงินจากบัญชีผู้ใช้
1 คือสิ่งที่ถูกต้อง บริการชำระเงินอื่นๆ

      เป็นบริการที่จะให้การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในนามของลูกหนี้
1 คือสิ่งที่ถูกต้อง บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครื่อง

      อุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ คอนเน็กเตอร์บนอินเทอร์เน็ตจะต้องชำระเงิน แต่พวกเขาจะไม่ซ่อนเงินใด ๆ

คนไทยมั่นใจแค่ไหนกับระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์?

สำหรับความเชื่อมั่นของคนไทยในระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ สรุปได้ดังนี้

   จากการสำรวจพบว่าคนไทยมากกว่า 73% จ่ายเงินสด และประเภทธุรกรรมทางการเงินโดยใช้ระบบ E-Payment Thailand แทนเงินสด ไม่ว่าจะชำระด้วยบัตรหรืออุปกรณ์มือถือ
   กลุ่มคนที่มีกำลังซื้อสูง ชอบใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าเงินสด
   คนไทยมากกว่า 60% เชื่อว่าการใช้เงินสดไม่ปลอดภัยอีกต่อไป และพยายามอย่าพกเงินสด

   จากการสำรวจพบว่า 67% ชอบการชำระเงินอัตโนมัติ เพราะมันง่ายและรวดเร็ว

   โดยสรุป คนไทยมากกว่า 60% เชื่อมั่นในการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์